Doelstelling

Memorandum Dorpsraad “ SPALBEEK 2.0 “ : 2018-2024

De doelstellingen van de dorpsraad zijn weergegeven in het document Visietekst-“Officiële opstart dorpsraad op 8 sept 2018 “ en kunnen kort samengevat worden als:

* Het versterken van het maatschappelijk weefsel in het dorp door het verzorgen van een goede communicatie en door het opzetten van evenementen of ondersteunen van evenementen van lokale belangengroepen als bewoners, verenigingen en handelaars.

* Het bijdragen tot het realiseren van een kwalitatieve en aangename woon- en leefomgeving door het organiseren van ontmoetingsmomenten voor alle leeftijdsgroepen .

* Waken over het behoud van het kleinschalige, milieuvriendelijke en landelijke facet van ons dorp en ijveren voor het in stand houden van het lokaal erfgoed .

* Het actief betrekken van alle belangengroepen -dorpsbewoners – verenigingen en handelaars bij de lokale werking en zorgen voor een groot draagvlak voor alle lokale aangelegenheden !

* Zorgen voor een open communicatie naar en van alle belangengroepen.

* Het uitbouwen van een structurele samenwerking met de Stad Hasselt om aandacht te krijgen voor de lokale wensen en noden en alle bewoners te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen.

 


Daarenboven willen we een nieuwskiosk voorzien in het centrum van het dorp. Ook gebruik van de FP en een eigen website beheren.

- afvalbeheer en sluikstorten :

a. Lespakket voorzien voor lagere school - jong geleerd is misschien oud-gedaan en kan eventueel voorzien worden als een opleiding in kader van cultuurmoment samen met andere SBS van Kermt en Tuilt. De Spr@nkel heeft al een lessenpakket rond sorteren van afval!

b. afgemeten plaats voor glascontainers met vuilbak voor deksels, een plaats die proper te houden is.

c. Kledingcontainers

d. Afvalcontainers op welbepaalde plaatsen waar geregeld mensen/kinderen komen zoals bushaltes …..

e. voldoende bladkorven voorzien zodat de straten veilig en bladvrij kunnen gehouden worden!